Wynajem | Wypożyczalnia samochodów - Warszawa, Kraków, Rzeszów - wynajem aut - GB Rent

Podstawowe warunki wynajmu

 1. Każdy klient musi mieć ukończone 21 lat życia, posiadać ważne prawo jazdy i dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający tożsamość.
 2. W momencie odbioru samochodu należy posiadać kartę kredytową na której robiona jest pre-autoryzacja (blokada środków na karcie na czas obowiązywania umowy wynajmu), gdzie samochody osobowe Hyundai i20, Fiesta, Fusion, Panda, Polo - 1000 zł, Focus, Hyundai i30, Golf - 1500 zł, Galaxy, S-Max, Mondeo, Qashqai, Toyota RAV4, Transit osobowy i dostawczy - 2000 zł oraz z góry uiścić kwotę za wynajem. Firma najpóźniej w dniu wynajmu musi okazać dokumenty firmowe: NIP, regon, KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Wypożyczenie odbywa się w cyklu dobowym (od momentu wypożyczenia).
 4. Przekroczenie o jedną godzinę spowoduje naliczenie kolejnej doby
 5. Samochód musi prowadzić osoba która go wypożyczyła lub osoba upoważniona przez wynajmującego pod warunkiem posiadania prawa jazdy co najmniej 1 rok przed dniem zawarcia umowy.
 6. Wynajęty samochód nie może opuszczać granic Polski bez zgody wynajmującego.
 7. Najemca zobowiązuje się, że:
  • nie będzie kierował pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych
  • nie będzie palił tytoniu w pojeździe
  • znane mu są warunki ubezpieczenia pojazdu i nie będzie używał pojazdu w sposób, który mógłby spowodować unieważnienie polisy
  • zwróci pojazd najpóźniej w dniu upływy terminu wynajmu pojazdu (chyba że zawiadomi o przedłużeniu wynajmu)
  • zwróci pojazd z pełnym bakiem paliwa (samochód jest wydawany z pełnym bakiem paliwa)
  • zobowiązuje się zabezpieczyć pojazd przez kradzieżą lub zniszczeniem, w sposób powszechnie przyjęty, ze szczególną starannością
  • nie będzie bez uprzedniego zezwolenia Wynajmującego dokonywał jakichkolwiek napraw pojazdu, za wyjątkiem wymiany przebitego koła
  • nie będzie występował w imieniu Wynajmującego
  • nie będzie przewoził pojazdem większej liczby pasażerów niż ilość przewidziana w dowodzie rejestracyjnym
  • będzie przestrzegał przepisów prawa i kodeksu drogowego i nie będzie zasłaniać się ich nie znajomością
  • nie będzie wwoził i wywoził na i poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi
  • nie będzie używał pojazdu do jazdy po drogach i terenach nieutwardzonych
  • nie będzie przewoził samochodem materiałów brudzących, żrących, o ostrych krawędziach i innych mogących powodować korozję, zniszczenie lub uszkodzenie jakiejkolwiek części pojazdu
 8. W czasie trwania Umowy, pojazd (oraz jego wyposażenie) nie może:
  • znajdować się w posiadaniu osób trzecich
  • być przedmiotem procesów sądowych ani zastawu
  • być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności:
   1. podnajmowany
   2. użyty w wyścigach, treningach, rajdach, testach na prędkość
   3. użyty do holowania lub pchania innych pojazdów
   4. użyty do ciągnięcia przyczep
   5. użyty wbrew przepisom prawa

 

Szczegółowy regulamin wynajmu w GB Rent

Znajdź auto
:
: